Brochures.nl Begin pagina
loggy.nl Home
Weblog maken
RSS Feed

Abonneren!

Algemeen

Raad van State stikstofbesluit
Bezuinigingen douane
Bezuinigingen douane en justitie
Iran
Haperende rechtsgang?
Iran boycot
Nigeria - Shell
Irak leugens
Bedankt voorouders Rita Verdonk
Hoofddoekjes en vrijheid
Ajax - Feyenoord vechten?

Evangelie

Gelovigen van het 1e uur
Doop


Raad van State stikstofbesluit


Purmerend; 12 september 2019.

Het besluit van de Raad van State over de begrenzing van de stikstof uitstoot doet mij denken aan de gekke toestanden die we hebben meegemaakt omtrent de begrenzing van het gebruik van landingsbanen op Schiphol jaren geleden. Bij sterke wind mochten een aantal vliegtuigen niet de veiligste landingsbaan gebruiken omdat die op dat moment aan zijn maximum grens was gekomen. Maw een begrenzende maatregel  zonder flexibiliteit, met deze gevaarlijke waanzin tot gevolg. Waarom kon de grens niet tijdelijk worden overschreden om daarna als de omstandigheden dat weer toelaten de overschrijding te compenseren? Die realiteit is inmiddels aldaar wel doorgedrongen. Maar met het stikstof besluit van de Raad van State begint dit circus opnieuw zo lijkt het! Een recyclefabriek en een  windmolenpark kunnen niet worden gebouwd omdat door de bouw de stikstof norm wordt overschreden die vervolgens ruim gecompenseerd zou kunnen worden door als gevolg van het betreffende project. Het is toch heel duidelijk dat we flexibiliteit in dit soort aangelegenheden nodig hebben anders leiden dit soort maatregelen tot een enorme impasse die zelfs het tegenovergestelde tot gevolg hebben van wat zij beogen. Kom op politici en andere bureaucraten laat jullie gezond verstand werken!


21:10:08 20 September 2019 Permanente link Reacties (0)

Bezuinigingen douane


Purmerend juni 2018

Gaan we 10 miljoen bezuinigen op het onderhoud van onze dijken om vervolgens na enige tijd te ondervinden dat we 100 miljoen water schade hebben oplopen door overstromingen? Nee, natuurlijk niet! Toch hebben onze bezuinigingen rond douane, politie,  justitie en het nederlands forensisch instituut hier iets van weg. Hoeveel menselijke schade lijden we wel niet door een niet onderschepte drugs container omdat de douane geen capaciteit had? Daar boven op kunnen de criminelen zich met elke doorgelaten drugs container verrijken zodat ze steeds machtiger worden met alle gevolgen van dien. 


21:05:15 20 September 2019 Permanente link Reacties (0)

Bezuinigingen douane en justitie


Purmerend; 1 april 2018

Jaren lange bezuinigingen op politie, douane, gevangeniswezen en justitie t.b.v. van het door onze overheid boven alles verheven belang van het financieringstekort. De overheid lijkt goed te beseffen wat te hoge financiele rentelasten op de lange termijn kunnen betekenen, helaas lijkt dit zelfde besef betreffende de zware 'rentelasten' die wij nu moeten dragen als gevolg van ons enorme morele armoede tgv de 'tekorten' in onze rechtstaat te ontbreken. Dit ondanks de noodkreten vanuit douane, politie en tbs inrichtingen die tot ons kwamen in deze krant. Zijn we dan een land geweest van boekhouders met oogkleppen met eurotekens daarop of zijn we ontzettend naief geweest door steeds beleidsmakers te kiezen met te weinig oog voor dit alles?


21:00:36 20 September 2019 Permanente link Reacties (0)

Iran


Purmerend; 17 juni 2019

De VS beschuldigd Iran van de aanslagen op de olie tankers in de straat van Hormuz. Zij zeggen hier veel aanwijzingen voor te hebben. De minister van buitenlandse zaken van Groot Brittannie zegt geen reden te hebben on hieraan te twijfelen! Zijn we zo snel al weer al de leugens rondom de  massa vernietigingswapens in Irak vergeten?? Leugens met hele grote gevolgen van de inlichtingendiensten van de VS waarop voor zover ik weet nooit veroordelingen zijn gevolgd!20:33:45 20 September 2019 Permanente link Reacties (0)

Haperende rechtsgang?


Purmerend; 13-08-2012

Kent het geval van die drugverslaafde drugshandelaar die er ook andere nog criminele activiteiten op na hield. Ik hoorde van hem toen hij over zijn leven schreef na zijn ommekeer hij had toen een baan en een gezin. Het beste wat hem op het dieptepunt van zijn leven gebeurde, zo zei hij zelf, was dat hij gearresteerd werd EN vastgehouden EN berecht EN veroordeeld EN in de gevangenis belandde. Hij had daar de tijd om alles te overdenken en te beseffen dat het anders moet. Hij is waarschijnlijk een uitzondering die een kans kreeg en hem ook greep. Hoeveel mensen wordt deze kans ontnomen door advocaten en rechters die soms tot het absurde menen dat zij de overtreders een goede dienst bewijzen door ze hun vrijheid terug te geven. Vrijheidsberoving is een zegen voor diegenen die hebben aangetoond daar niet goed mee om te kunnen gaan! Vrijheid kan voor hen een groot gevaar zijn, waarom zijn wij soms niet bereid om hen te helpen? Hoe vaak zien we niet dat de bovengenoemde keten van arrestatie tot in hechtenis neming op voor veel mensen schokkende manier wordt onderbroken door nalatigheid of slordigheid bij justici, zogenaamd slimme advocaten of rechters die zoals het lijkt (voorlopige) invrijheidsstelling als het hoogste goed zien. Hoe vaak zien we niet dat overtreders van kwaad tot erger gaan omdat zij niet de tuchtiging ontvangen die zij zo hard nodig hebben waarmee ze een kans krijgen om tot inkeer te komen? Wordt er niet teveel gedacht in termen van benadeling van de overtreder indien deze een vrijheidsstraf zou kunnen krijgen? Wie is er tegen de tralies (box) waar peuters achter belanden als zij te maken krijgen met een nieuwe vrijheid, het vermogen om te lopen, dat nog een gevaar voor hen kan vormen als zij dit zonder toezicht doen? We kunnen van de overtreder niet verwachten dat deze altijd inziet dat het beter is om enige tijd vrijheid in te leveren, dus al deze de kans ziet om straf te ontlopen dan zal die dat meestal doen. Laten we ernaar streven onze plicht minder vaak te verzaken en de reclassering en private hulpverleners zoals de fantastisch goed werk verrichtende stichting Exodus de kans geven om overtreders op weg te helpen naar inkeer en de weg omhoog.


15:10:39 13 Augustus 2012 Permanente link Reacties (0)

Iran boycot


Purmerend; 24-01-2012

Irak  > leugens over massa vernietingingswapens > oorlog
Iran > leugens over nucleaire wapens? > oorlog?

De VS en de Europese Unie blijken er niet voor terug te deinzen om Iran te tergen. De olie-boycot van EU is een zeer zwaar en gevaarlijk middel. Dit soort maatregelen kunnen tot oorlog voering leiden. Iran zal wel gek zijn om een atoomwapen te gebruiken, dat tot hun eigen vernietiging zal leiden daar de atoomkracht van het westen zo groot is! Een kat in het nauw drijven is heel gevaarlijk, dan zal deze misschien rare (gevaarlijke) sprongen gaan maken! De dreigingen omtrent de straat van Hormuz worden steeds concreter! Gaat het westen de leugens over Irak betreffende de massvernietigingswapens die tot steunverlening tot oorlog geleid hebben nu inzake Iran herhalen? Heeft het westen niets willen leren van de leugens rondom Irak?20:54:44 26 April 2012 Permanente link Reacties (1)

Nigeria - Shell


Purmerend; 24 mei 2011

Met schaamte las ik over de rechtzaak van een aantal Nigeriaanse boeren samen met Milieudefensie hebben aangespannen tegen Shell. In 2003 tot 2007 is er een enorme olie vervuiling in en rond hun dorpen onstaan door de oliewinning van Shell. Shell verweert zich dat ze de vervuiling hebben laten opruimen door lokale aannemers, maar de boeren zeggen dat ze niets meer kunnen verbouwen geen vis meer kunnen kweken en dat alles naar olie stinkt.
Mijn vraag aan Shell is sinds wanneer controleert Shell de door haar opgedragen werkzaamheden niet meer? Controleert Shell alleen uitgevoerd werk als er direct winst mee wordt gemaakt? Shell maak goed wat fout is gegaan anders moet ik mij blijven schamen over wat het rijke nederlands/britse bedrijf het relatief arme Nigeria aandeed.


12:29:59 05 Augustus 2011 Permanente link Reacties (0)

Irak leugens


Purmerend; 23 juni 2010

De leugens die de mensen ertoe hebben gebracht om in te stemmen met de inval in Irak zijn niet alleen van deze tijd! Hebben we niet vaker in de geschiedenis gezien dat negatieve krachten proberen om 'het volk' tot angst of haat op te zetten tegen een ander volk ook om hen zover te brengen dat zij met oorlog voering zou instemmen?
Ik ben bang dat ik ook sterk tekort ben geschoten zo erg zelfs dat ik met schaamte moet bekennen dat ik ook dacht dat Irak wel binnen gevallen moest worden omdat het niet anders kon!! Kan ik het nog goedmaken? Nee!! Laten we ons geestelijk wapenen tegen het angstzaaien en het waanidee dat wij het recht hebben om een land binnen te vallen dat ons niet bedreigt.


08:56:35 23 Juni 2010 Permanente link Reacties (0)

Gelovigen van het 1e uur


Purmerend; 1 juni 2010

Waarom toch kunnen gelovigen van het 1e uur de openbaringen van het 2e uur niet of maar heel moeilijk aanvaarden? Verwierpen de gelovige Joden 2000 jaar geleden niet de bediening van Jezus Christus en zijn apostelen? Waarom wordt nu, op dezelfde wijze, de openbaringen van Jezus Christus gegeven aan de profeet Joseph Smith en zijn apostelen door bijna de gehele Christelijke wereld verworpen?

21:52:04 01 Juni 2010 Permanente link Reacties (1)

Bedankt voorouders Rita Verdonk


Purmerend; 1 juni 2010

Graag wil ik bij deze de voorouders van Rita Verdonk bedanken dat zij mijn voorouders in de 17e eeuw ons land hebben binnengelaten toen zij vanuit Frankrijk als Hugenoten op de vlucht voor de inquisitie naar Nederland kwamen!

21:43:02 01 Juni 2010 Permanente link Reacties (0)

Outlet NL female 140915 - 030216 468x60


Weblog